กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [หนังสือนำ][ผอ.รุ่น 9-13][ผอ.รุ่น 14-19][ผอ.รุ่น 20-24][รองผอ.รุ่น 24-30][รองผอ.รุ่น 31-36][รองผอ.รุ่น 37-40]
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครใจเรียนร่วมระดับปริญญาโท โดยใช้งบประมาณส่วนตัว โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2553 /สพฐ.ดีเด่น ประจำปี 2552
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2552
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2


 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111