กระทรวงศึกษาธิการ                สำนักงานรัฐมนตรี                    สำนักงาน ก.ค.ศ.                       เว็บไซต์เดิม      
หน่วยงานในสังกัด
...
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มประสานงานเครือข่าย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
..
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..
จำนวนผู้เข้าชม
www.free-counter-plus.com
www.free-counter-plus.com
 
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (รายละเอียด)
โครงการอบรมครูศิลปะ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ (รายละเอียด)
118 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เม.ย. 53 (รายละเอียด)
งานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 6 - 7 มี.ค.53 . (รายละเอียด)
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ, สพฐ.ดีเด่น,ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" 14 - 16 ม.ค.53 (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. 18 - 28 ธ.ค.52, 5 - 8 ม.ค.53 (รายละเอียด)
คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) . (รายละเอียด)
โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ธ.ค.52 - ส.ค.53 (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 - 8 พ.ย.52 (รายละเอียด)
ด้วยรัก ผูกพัน เชื่อมั่น ศรัทธา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 16 ต.ค.52 (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. 12 - 26 ก.ย. 52 (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. ภาคใต้ 1 - 15 พ.ค.52 (รายละเอียด)
117 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เม.ย. 52 (รายละเอียด)
โครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ครูโลก) 24 - 26 มี.ค.52 (รายละเอียด)
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.6-20 มี.ค. 52 (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตึก สพฐ 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2628-5108 , 0-2288-5634-35 , 0-2628-9168 , 0-2628-5111  โทรสาร. 0-2281-0503 , 0-2628-5111