การประชุมเพื่อสรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

การประชุมเพื่อสรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 61 ณ. โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม.

สิ่งที่จะได้จากการประชุม

1. สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา(AAR) จากการประชุม 25-28 ต.ค. 61 ผู้เข้าอบรม จาก 228 โรงเรียน เพื่อวางแผนการปฏิบัติครั้งต่อไป
2. แบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนาสั้นๆ ซึ่งมีหัวข้อโครงการ ส่งให้ รร กรอก และส่งพร้อมกับการบ้าน ภายใน 30 พ.ย. เพื่อง่ายต่อการหลอม KPI
3. แบ่งสายการอ่านแผนการบ้านที่โรงเรียนจะส่งวันที่ 30 พย จาก 228 โรงเรียน เพื่อแยกอ่านจับประเด็น และอ่านแบบ online (แยกกันอ่าน)
จากนั้น นัดหมายมาสรุปเติมเต็มและหลอม KPI กลาง และ ตามบริบท รร (กำลังนัดหมายว่าจะอ่านเสร็จกันเมื่อไร)
4. กรอบ KPI คร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบ ข้อ 3

หลังจากจบภารกิจและนัดหมายอีกครั้งหลังอ่านการบ้านแล้ว จะได้ KPI ที่ทางผู้ลง ร.ร. จะถือติดมือเพื่อติดตามแผนได้ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ทำให้ ร.ร. ปฏิบัติตามแผนพัฒนา ร.ร. จริง