รายชื่อข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง

รายชื่อข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง

รายชื่อข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อนำข้อมูลไปกรอกในระบบรายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองที่ผู้จัดการอบรมได้ส่งรายชื่อครูให้ สพฐ. ได้ตาม Link ด้านล่าง

1. รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง (เพื่อกรอกลงในระบบ KRS) วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คลิก
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการ