โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

รายละเอียดและข้อมูลที่สำคัญของโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพค.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)