ชาว สพค. ร่วมใจเติมสิ่งของใส่ตู้ปันสุข

ชาว สพค. ร่วมใจเติมสิ่งของใส่ตู้ปันสุข
โดยมีท่าน ผอ.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สพค เป็นประธาน
พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรภายในสำนัก
ร่วมส่งกำลังใจผ่าน ตู้ปันสุข ข้างอาคาร สพฐ. 2
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563